Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Wszelkie kursy i szkolenia służą uzyskaniu konkretnej wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie, które pozwalają podejmować odpowiednie decyzje w zawodzie, w którym się szkolimy i podnosimy swoje kwalifikacje. Nie inaczej jest w przypadku kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Koszt kursu

Przechodzą oni kurs kończący się egzaminem państwowym organizowanym przez ministerstwo skarbu państwa, którego koszt wynosi około 900zł i nie uwzględnia kosztów kursu. Kandydaci zdobywają na nim niezbędną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz z zarządzania i marketingu. Wykwalifikowani managerowie, prawnicy i inne osoby posiadające już częściową wiedzę z zakresu prawa mają łatwiejszą drogę do uzyskania licencji państwowej pozwalającej na zasiadanie w radach nadzorczych spółek gdzie udziały ma również państwo.

Prowadzący szkolenie

Takie szkolenia prowadzi wysoce wykwalifikowana kadra, która gwarantuje dawkę solidnej wiedzy na wykładach przez nich prowadzonych. Przygotowują do odpowiedzialnego stanowiska jakim jest członkostwo w radzie nadzorczej. Osoba aplikująca na takie stanowisko, musi być przygotowana na podejmowanie trudnych decyzji, nieraz jest to redukcja zatrudnienia lub cięcia kosztów produkcji. Ich decyzje mogą wpłynąć na życie setek ludzi bezpośrednio a pośrednio na miliony obywateli którzy tracą za każdym razem kiedy traci spółka. Należy pamiętać, że pracodawcą dla tych ludzi jest społeczeństwo gdyż to ich pieniędzmi obracają inwestorzy a decyzje na temat tych inwestycje są w gestii członka rady nadzorczej który podejmuje decyzje na podstawie informacji dostarczonych mu od oficjalnego reprezentanta odpowiedzialnego za nadzór właścicielski, którego kompetencje są określone przez prawo handlowe.Valid XHTML 1.0 Transitional

| Pozycjonowanie |

Optymalizacja |

Optymalizacja przez RDF |

Projektowanie stron WWW |

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych |

Rafał Szczodruch |

MTWeb |

Zespół na wesele |

Olecko |

Niezobowiązujące linki |

Stat4U